Kiełbasa chłopska

Produkty tradycyjnie robione - kiełbasa chłopska

Czasy PRL -u były czasami gdzie każdy był jednocześnie i panem i chłopem z braku mięsa w sklepach świniobicia były tak popularne jak zabawy wiejskie . Każda kiełbasa była kiełbasą swojską lub chłopską dziś te czasy minęły bezpowrotnie i kiełbasy nazywają różnie i wyglądają różnie ale smaku nie da się nazwać musi być czuć w tłuszczu i mięsie że to jest chłopska po chłopsku .